DIBt Certifikat ETA-09/0230

 

Evropsko tehnično soglasje (ETA)

 

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena ustreznosti gradbenega izdelka za predvideno uporabo, ki temelji na izpolnjevanju bistvenih zahtev gradbenih objektov, za katere se gradbeni izdelek uporablja. Za pridobitev evropskega tehničnega soglasja (ETA) mora izdelek izpolnjevati vse ustrezne zahteve iz zakonodaj vseh držav članic EU. Evropsko tehnično soglasje izda organ oz. inštitut s pooblastilom Evropske organizacije za tehnična soglasja - EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Ta organizacija deluje v skladu s predpisi/direktivo EU in vključuje člane, ki jih imenujejo države članice EU.

Izdelki s pridobljenim soglasjem ETA nosijo oznako CE. 

Vir: EOTA - European Organisation for Technical Approvals, 12.8.2009

 
 
 
Certifikat ISO 9001
 
Standard ISO 9001:2008 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardisation Organization) in je četrta izdaja standarda. Zgrajen je na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu.
 

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti in nadzor.

 
Vir: ISO 9000 - Wikipedia, the free encyclopedia, 10.6.2010 'Link na: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9001#Summary_of_ISO_9001:2008